Nosaltres

New Ideas & Solutions neix amb una idea, ajudar a les empreses o entitats a descobrir les utilitats que els continuats avenços i les noves tecnologies els poden oferir per a seguir millorant.

Una il·lusió, ajudar

L’objectiu és fer de la tecnologia una eina útil per a millorar la vida de les persones dins el seu àmbit professional, millorant també el servei que l’empresa ofereix als seus clients, així com la productivitat del conjunt. Col·laborar en el desenvolupament de productes i serveis que siguin innovadors per a les empreses que els incorporin i que a la vegada ajudin a assolir els objectius ODS tot i oferint noves oportunitats de negoci.

La utilitat com a raó de ser

En un món on cada dia de forma exponencial creix l’oferta a NIS creiem en les utilitats com a eina motora. L’experiència ens indica que tot allò que no és útil té una durada molt curta.

Els principis

L’agenda 2030 i els objectius de Desenvolupament Sostenible

El mes de setembre del 2015 la comunitat internacional representada per tots els caps d’estat i governs dels països membres de Nacions Unides van establir una sèrie de compromisos a assolir durant els propers 15 anys. Aquests compromisos es resumeixen en 17 punts coneguts com a Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aquest 17 objectius es tradueixen en 169 fites que fan referència a temes socials, ambientals i econòmics.

El 2016 és el punt de partida per a començar a implementar aquests objectius, que com a societat hauríem de ser capaços d’assolir el 2030, alguns de forma més urgent el 2020. El repte es fa extensiu a tots els països i societats indistintament de quin sigui el seu grau de desenvolupament econòmic i cada país i societat haurà de determinar quines son les seves prioritats en funció de la seva composició i realitat social.

Els ODS estan cridats a substituir els Objectius de Desenvolupament del mil·lenni (ODM), que varen ser aprovats el 2010 per les Nacions Unides i que estaven , sobretot, focalitzats en la eradicació de la pobresa a través d’un decidit impuls de la salut i l’educació de la població alhora que en polítiques de protecció del medi i dels recursos naturals. La seva implementació, fins a finals del 2015, feia especial focus en els països en vies de desenvolupament. Tot i que no va assolir la totalitat dels seus propòsits va aconseguir èxits notables i l’experiència ha permès veure la potencialitat de la feina feta quan hi ha coordinació entre els esforços fets pels governs, les empreses i les organitzacions de la societat civil.

Treballem amb persones i per a persones. Aquesta afirmació tan evident marca els nostres objectius i límits. A NIS pensem que cal passar de la idea que 'el client està en el centre' a la idea que les persones estem en el centre, d'aquesta manera tractem de millorar no sols l'experiència i satisfacció dels clients sinó també la de les persones que componen i treballen en les empreses a les quals ajudem.

Per últim ens enfoquem en el desenvolupament de productes i serveis innovadors, en el marc del sector d'activitat de l'empresa, que contribueixin a les metes establertes per als ODS al mateix temps que generen noves oportunitats de negoci.